Бесіда з правил протипожежної безпеки для учнів Гімназії, студентів Коледжу

Донуєп

Напередодні весняних канікул інженер з охорони праці ПВНЗ
«ДонУЕП» Сучкова С.О. провела бесіду з правил протипожежної безпеки
для учнів Гімназії, студентів Коледжу.
Профілактична робота була спрямована на поглиблення
поінформованості учнів та студентів про пожежну безпеку, знайомство з
правилами правильної поведінки під час пожежі, виховання розуміння
важких наслідків із причин порушення правил пожежної безпеки.
Присутні ще раз упевнилися, що людське життя – найвища цінність.