12.07.2017 ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 СТАРТУВАЛА

12 липня 2017 року в ДонУЕП розпочалася вступна кампанія.

Із цього дня починається прийом документів від абітурієнтів для вступу в електронній та паперовій формах. Подання заяв на навчання за контрактом не обмежується. Реєстрація електронних кабінетів вступників (на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання) та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочалася 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

Прийом заяв та документів від вступників починається 12 липня. Для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року. Для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання прийом заяв та документів закінчується о 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року.

Строки проведення в Університеті іспитів та співбесід:

  • Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.
  • Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування не пізніше 25 вересня. Зарахування вступників не пізніше  30 вересня.

 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників 29  червня –

о 18.00 25 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад о 18.00

20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00

26 липня 2017 року

10 серпня 2017 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів 21-26 липня 2017 року 21 – 26 липня 2017 року
Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід 21-23  липня 2017 року 21-23 липня  2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, що подають сертифікати ЗНО або складають вступні іспити не пізніше 12.00

01 серпня 2017 року

не пізніше 12  години

12 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, що вступають на підставі співбесіди не пізніше 12.00

24 липня 2017 року

 

не пізніше 12.00

24 липня 2017 року

 

Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 25 вересня 2017 року не пізніше 23 серпня 2017 року
Термін зарахування

 

не пізніше 30 вересня 2017 року не пізніше 25 серпня 2017 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонУЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття  ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Для здобуття

ступеня бакалавр

вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів
молодшого

спеціаліста

Денна

форма навчання

 

Заочна

форма навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад о 18.00

24 липня

2016 року

19 серпня

2017 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (по мірі формування груп) 25 – 31 липня 2017 року 25 липня –

28 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

03 серпня

2017 року

не пізніше

29 серпня

2017 року

Термін виконання вимог до зарахування не пізніше

22 серпня

2017 року

не пізніше

30 серпня

2017 року

Терміни зарахування вступників не пізніше

25 серпня

2017 року

не пізніше

31 серпня

2017 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДонУЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної або базової вищої освіти для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів  

12 липня 2017 року

 

 

12 липня 2017 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ДонУЕП 19 серпня 2017 року

 

 

19 серпня 2017 року

 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань (по мірі формування груп)  

03 – 28 серпня 2017 року

 

 

03 – 28 серпня 2017 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 29 серпня 2017 року не пізніше 29 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 30 серпня 2017 року не пізніше 30 серпня 2017 року

 

Терміни зарахування вступників не пізніше 31 березня 2017 року

не пізніше 31 серпня 2017 року

не пізніше 31 березня 2017 року не пізніше 31 серпня 2017 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної або базової вищої освіти для здобуття ступеня магістра спеціальності 081 «Право»  проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, (напрямом підготовки) та мають складати додаткове вступне фахове випробування, що проводить ДонУЕП 17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 липня 2017 року
Строки проведення вищим навчальним закладом додаткових вступних фахових випробувань 18-20 липня 2017 року
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування у ДонУЕП для вступників, що мають таке право відповідно до законодавства 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.)
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та /або вступних іспитів у вищому навчальному закладі не пізніше 12 год. 00 хв.

29 серпня 2017 року.

Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 25 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2017 року

 

ВСТУП ДО ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖА

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Вступ на основі
базової загальної

середньої освіти

повної загальної

середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників 29  червня –

о 18.00 25 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад о 18.00

14 липня 2017 року

о 18.00

01 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00

08 серпня 2017 року

Строки проведення навчальним закладом вступних іспитів, співбесід 15-22 липня 2017 року
Строки проведення навчальним закладом вступних іспитів 02 – 07 серпня 2017 року
Строки проведення навчальним закладом співбесід 02 – 04 серпня 2017 року
Термін оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12.00

05 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, що вступають на основі вступних іспитів (співбесіди) не пізніше 12.00

24 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, що вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів  

не пізніше 12.00

09 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 28 серпня 2017 року не пізніше 25 вересня 2017 року
Термін зарахування

 

не пізніше 30 серпня 2017 року не пізніше 30 вересня 2017 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить навчальний заклад, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (або їх здобувачів не менше одного року) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Вступники на основі

освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів)

кваліфікованого

робітника

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей (або здобувачі не менше одного року)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 19 серпня

2017 року

26 серпня 2017 року
Строки проведення навчальним закладом вступних випробувань (по мірі формування груп) 25 липня –

28 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

29 серпня

2017 року

27 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування не пізніше

30 серпня

2017 року

не пізніше 30 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше

31 серпня

2017 року

не пізніше 31 серпня 2017 року

26.04.2017

Із метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій 26 квітня 2017 року в гімназії «Сузір’я» ПВНЗ «ДонУЕП» пройшла зустріч учнів 5-11 класів, студентів Коледжу зі старшим інспектором Державної служби з надзвичайних ситуацій А.О. Спіциним.

Присутні отримали змогу актуалізувати свої знання з протипожежної безпеки та прослухали інструктаж щодо поведінки у разі знаходження підозрілих предметів. Про необхідність таких зустрічей свідчить достатня кількість цікавих запитань, поставлених учнями, на які інспектор дав змістовні відповіді. Учні ще раз упевнилися, що немає на світі нічого ціннішого, ніж людське життя.

07.03.2017

Наприкінці лютого стали відомі результати I Міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower», яка проходила 30 листопада 2016 року. Серед 18 учнів гімназії «Сузір’я» є переможці на обласному рівні: диплом III ступеня одержав Капленко Олексій (6 клас), диплом II ступеня – Шевелєва Аліна (9 клас) та диплом I ступеня – Сєров Станіслав (9 клас). Щиро вітаємо переможців!