Освітні програми

Освітня програма для Фахового молодшого бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма для Фахового молодшого бакалавра спеціальності 081 «Право»