Ліцензії та сертифікати

Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права», станом на 11.02.2021р.

Відокремлений структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» «Фінансово-правовий фаховий коледж»

Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права», станом на 11.12.2017р.

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Молодший спеціаліст

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

081 ПРАВО

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (СТАРА НАЗВА)

081 ПРАВО (СТАРА НАЗВА)

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

081 ПРАВО

Бакалавр

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

076 ПІДПРИЄМНИЦВТО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

081 ПРАВО

Магістр

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

081 ПРАВО