Про спеціальності

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Портрет економіста-професіонала

Обираючи сферу економіки підприємства ви не помилитеся: найпрестижніші і найвисокооплачуваніші  професії саме тут. І, попри  всі розмови про перенасичення ринку економістами, фахівці цієї сфери як і раніше – на першому місці по затребуваності. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям – від великих компаній до невеликих приватних підприємств. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку, знайде «проблемні місця» і запропонує оптимальне рішення.

Без економістів ефективне управління було б неможливим, вони виконують усі розрахунки з оптимізації діяльності компанії.

В Уряді, Міністерстві економіки, аналітичних центрах, наукових установах економісти вирішують глобальні задачі з формування економічної політики країни, складають економічні прогнози, оцінюють темпи зростання галузей.

Переваги професії

Безсумнівна перевага освіти за фахом «Економіка підприємства» — це її універсальність. Наші випускники – це системний аналітик, що не тільки допомагає обрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу й прогнозування економічних ситуацій, а також управління економічними об`єктами в ринкових умовах, сам здатний організувати й очолити роботи з організації, може з успіхом керувати будь-яким функціональним підрозділом в організації системи управління.

Можливі посади, які може обіймати економіст: економіст; консультант з економічних питань; економіст з обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, з фінансової роботи; економіст-аналітик; інформаційний аналітик; керівник, менеджер підприємств; маркетолог; брокер; консультант з ефективності підприємств тощо. Економіст здатен очолювати планово-економічні служби підприємств і організацій; бухгалтерію; відділ праці та заробітної плати; відділ кадрів; відділ маркетингу; відділ зовнішньоекономічних зв`язків.

Бакалавр за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної діяльності, як управлінська, маркетингова, обліково-контрольна. Магістри з економіки підприємства – це фахівці вищого рівня, вони  можуть займатися наукою та педагогічною діяльністю.

Погляд у майбутнє

У якій би сфері не працював економіст, та здатність, яка вирізняє його з-поміж інших фахівців – це уміння бачити ситуацію в цілому і, враховуючи всі сторони діяльності компанії, знайти спосіб збільшення прибутку.

Вимого роботодавців до претендентів – економістів стають все жорсткішими. Важливість економічної служби на підприємстві зросла, всім потрібні професіонали. Молодому економісту з сумнівним дипломом буде складно знайти роботу, тому перший крок до професії – правильний вибір ВНЗ. Краще вступати до провідних у регіоні навчальних закладів, таких, що не один рік спеціалізуються у сфері економіки.

Знання й звички в сфері володіння професійними інноваціями, іноземною мовою, в області створення й активного використання нашими випускниками сучасних інформаційних систем і технологій підприємств є ключовою перевагою на сьогоднішньому  ринку праці, забезпечуючи їх постійну затребуваність роботодавцями й стійкий кар`єрний ріст у професійній діяльності.

 

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту й терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв`язках і гармонії. Спеціальність «Облік і оподаткування» — це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді  і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей  розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; проводити незалежний аудит; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування у сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Бухгалтерії установ різних форм власності;
 • Державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей;
 • Банківські установи;
 • Державне казначейство;
 • Страхові компанії;
 • Аудиторські компанії;
 • Державна фінансова інспекція;
 • Державний пенсійний фонд;
 • Державне казначейство;
 • Консалтингові компанії;
 • Економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств;
 • Наукові і проектні установи.

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь діяльності фінансиста – планування та управління фінансовими потоками. Головне завдання фінансиста – планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним. Рішучим, вміти ризикувати.

У сфері фінансів – це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

У сфері банківської  діяльності — здійснює облік та аналіз банківських операцій, проводить розрахунки і складає звітність в комерційних банках, кредитних організаціях та інших кредитно-фінансових установах. У сфері банківської справи володіє  практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій з надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою.

У галузях страхування – проводить усі види страхової діяльності, виконує роботу з укладення і обслуговування страхових договорів, здійснює облік, аналіз показників діяльності страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності, розробляє довгострокові і короткострокові фінансові плани, формує фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконує операції з перестрахування, контролює достатність страхових тарифів та розробляє пропозиції щодо їх зміни.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Фінансові відділи органів управління;
 • Державні органи планування і місцевого самоврядування;
 • Банківські установи;
 • Державне казначейство;
 • Страхові компанії; Митна служба;
 • Податкова інспекція;
 • Консалтингові компанії;
 • Органи з планування та координації кадрової політики;
 • Торгівельно-посередницькі фірми;
 • Економічні підрозділи державних та галузевих виробничих підприємств;
 • Наукові і проектні установи.

Спеціальність «Право»

Діяльність фахівця з права пов’язана з вчиненням юридично значущих дій, аналітичною і практичною роботою в області застосування права. Студенти отримують глибокі знання системи права, вміння користуватися юридичними засобами, відповідний рівень професійної культури. Юрист — це одна з найбільш необхідних і високооплачуваних професій в цивілізованому суспільстві. Головне завдання спеціалізації «Правознавство» полягає в підготовці юридичних кадрів. Студенти отримують знання про систему права і законодавства, механізми правового регулювання в різних галузях права. Наші випускники працюють в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в адвокатурі; в юридичних службах підприємств усіх форм власності. Займають посади виконавців, консультантів, арбітрів, нотаріусів, адвокатів, помічників судді, секретарів суду та інші.

 

 

За більш детальною інформацією

просимо звертатись за тел. (050) 684-25-72, (050) 836-08-04