Оголошення

17 серпня 2016р. 

ДонУЭП


17 серпня 2016р. 

Гимназия

ПВНЗ «Донецький університет економіки та права» (м. Бахмут)
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

1. Завідувачів кафедр:
– господарського і цивільного права та процесу
– фінансів
– державно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін
– лінгвістики та суспільствознавства
– економіки та підприємництва
2. Доцентів кафедр:
– обліку, аудиту та економічного аналізу
– математики та інформатики
3. Методиста деканату

 

Документи приймаються протягом 2 місяців з дня опублікування оголошення (до 1 червня 2016р.) за адресою: м. Бахмут, вул. Некрасова, 1 (відділ кадрів)
Телефон для довідок: 095-562-93-07
Електронна адреса для резюме: donuep_ok@ukr.net


26.02.2016

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
ПОВІДОМЛЕННЯ

Щодо викладення в новій редакції порядку денного
позачергових Загальних зборів власників 22.03.2016 р.

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

ПРИВАТНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повторно повідомляє Вас про те, що 22 березня 2016 року о 11.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 10.00 годині 22 березня 2016 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 84500, Україна, Донецька область, місто Бахмут, вулиця Некрасова, буд. 1.

У відповідності до пункту 6.13. Статуту ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА», з урахуванням змін і доповнень здійснених на вимогу Власника, викладаємо порядок денний Загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» 22.03.2016 року у наступній редакції:

Порядок денний позачергових Загальних зборів

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Про зміну даних місцезнаходження ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» у зв’язку з перейменуванням міста Артемівська на місто Бахмут.

2. Про зміну найменування відокремленого структурного підрозділу (без права юридичної особи) – АРТЕМІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА».

3. Про зміну найменування відокремленого структурного підрозділу (без права юридичної особи) – АРТЕМІВСЬКА ГІМНАЗІЯ «СУЗІР’Я» ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА».

4. Про зміну даних місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу (без права юридичної особи) – ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» у зв’язку з перейменуванням міста Артемівська на місто Бахмут.

5. Про зміну даних місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу (без права юридичної особи) – ГІМНАЗІЯ «СУЗІР’Я» ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» у зв’язку з перейменуванням міста Артемівська на місто Бахмут.

6. Про зменшення розміру статутного капіталу, визначення нового розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» та внесення відповідних змін до Статуту юридичної особи.

7. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» між власниками та внесення відповідних змін до Статуту юридичної особи.

8. Про визначення строків та надання повноважень щодо організації впорядкування освітньої та організаційно-господарської діяльності ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА», в тому числі його відокремлених структурних підрозділів, у зв’язку з ухваленими рішеннями.

9. Про утворення Наглядової ради ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» та внесення відповідних змін до Статуту юридичної особи.

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА».

11. Про створення одноособового органу управління – Голова ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА», визначення його повноважень та внесення відповідних змін до Статуту юридичної особи.

12. Про внесення і затвердження змін до установчих документів – Статуту (шляхом викладення у новій редакції) та надання повноважень щодо вчинення дій, спрямованих на проведення їх державної реєстрації.

13. Про внесення і затвердження змін (шляхом викладення у новій редакції) до Положень про відокремлені структурні підрозділи (без права юридичної особи) — ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» та ГІМНАЗІЯ «СУЗІР’Я» ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА».

14. Про призначення керівника (директора) відокремленого структурного підрозділу (без права юридичної особи) – ГІМНАЗІЯ «СУЗІР’Я» ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників просимо звертатися за телефоном: +380938921020

 

В.О. РЕКТОРА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»                                                С.Я.Берсуцька


 

22.02.2016

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів власників

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 22 березня 2016 року о 11.00  годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 10.00 годині 22  березня 2016 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 84500, Україна, місто Бахмут, вулиця Некрасова, буд. 1.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

  1. Затвердження річного звіту за 2015 рік та розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності ДонУЕП;
  2. Вирішення питання подальшої долі частки 32.5% в статутному фонді ДонУЕП, яка знаходиться у власності ДонУЕП;
  3. Затвердження нової редакції Статуту ДонУЕП;
  4. Затвердження порядку роботи зі стягнення проблемної дебіторської заборгованності.

          З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників прошу звертатися за телефоном: +380938921020

 

В.О. РЕКТОРА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»                                        С.Я.Берсуцька


07.06.2015   УВАГА! КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

    Керуючись вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» до керівних працівників закладів освіти, з метою всебічного і відкритого вивчення знань, умінь і навичок претендентів, приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права»

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади директора Артемівської гімназії «Сузір’я»
ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»

    Кваліфікаційні вимоги до кандидата:
— громадянство України;
— вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста, магістра;
— стаж педагогічної роботи не менше 5 років;
— успішне проходження атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають узяти участь у Конкурсі, у місячний термін (30 днів) після опублікування оголошення, подають документи про участь у Конкурсі.

До участі в Конкурсі не допускаються особи, які:
— досягли встановленого законом пенсійного віку;
— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін.


13.11.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м. Донецьк

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів власників
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 15 грудня 2014 року о 12.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 12.00 годині 15 грудня 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Про розгляд проміжного акту ревізії та прийняття рішення щодо виявлених нестач.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380954178780

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             І.М.Гущин


03.11.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м. Донецьк

про проведення позачергових Загальних зборів власників

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 05 грудня 2014 року о 12.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів учасників о 12.00 годині 05 грудня 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»;

2. Про внесення змін та затвердження змін до статуту ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»;

3. Про призначення відповідального за реєстрацію змін до установчих документів ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» в органах державної реєстрації.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380954178780

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             І.М.Гущин


15.10.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м. Донецьк
про проведення позачергових Загальних зборів власників

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 15 листопада 2014 року о 12.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 12.00 годині 15 листопада 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів;

2. Про проведення ревізії товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів Приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки та права» у зв’язку зі зміною керівника виконавчого органу, як особи з повною матеріальною відповідальністю;

3. За висновками ревізії ухвалення рішення щодо майнового стану Приватного вищого навчального закладу «Донецькій університет економіки та права» та висновків щодо діяльності Берсуцького А.Я на посаді в.о. ректора.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380954178780

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             І.М.Гущин


04.10.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м. Донецьк

про проведення позачергових Загальних зборів власників

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє вас про те, що 04 листопада 2014 року о 12.00 годин відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 12.00 годин 04 листопада 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1.Про призначення в.о. ректора ДонУЕП;

2.Про проміжні результати перевірки господарської діяльності у 2013-2014 роках;

3.Різне.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380954178780

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             І.М.Гущин


29.09.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м. Донецьк

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів власників
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 03 листопада 2014 року о 12.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 12.00 годині 03 листопада 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Про призначення проректору з науково-педагогічної діяльності ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» Берсуцькій Світлані Яківні права першого підпису і права вчиняти дії від імені Університету без довіреності, в тому числі підписувати договори;

2. Про призначення відповідальних за реєстрацію відповідних змін в органах державної реєстрації.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380508831892

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             Т.С.Жорняк


25.09.2014

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

м.Донецьк

про проведення позачергових Загальних зборів власниківПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(код ЗКПО 22012958)

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» повідомляє Вас про те, що 27 жовтня 2014 року о 12.00 годині відбудуться позачергові Загальні збори власників. Реєстрація власників відбудеться на початку проведення Загальних зборів власників о 12.00 годині 27жовтня 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах власників ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам власників — додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса проведення Загальних зборів власників: 83087, Україна, місто Донецьк, вулиця Хлібодарна, будинок 12, поверх 1, аудиторія 103.

Порядок денний позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»:

1. Про результати господарськой діяльності у 2013-2014 рр. та фінансовий стан ДонУЄП на початок 2014-2015 навчального року;

2. Про призначення відповідального за організацію, контроль та доведення результатів перевірки загальної фінансово-господарської діяльності Університету до власників.

З усіх питань порядку денного (в тому числі його зміни/доповнення), організації проведення Загальних зборів власників, просимо звертатися за телефоном: +380954178780

 

З повагою,
Власник ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»             (підпис)             І.М.Гущин