Загальна інформація

  • Універсальна освіта для сучасного життя. Престижні спеціальності, інноваційні методи в навчанні

Умови вступу

Фаховий молодший бакалавр (вступні випробування або сертифікати ЗНО):

Фінанси, банківська справа та страхування 1.  Українська мова
2.  Математика
Право

1.  Українська мова

2.  Історія України

Бакалавр (сертифікати ЗНО):

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

1.  Українська мова та література
2.  Математика
3.  Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Хімія

Право

1.   Українська мова та література

2.   Історія України

3.   Математика/Іноземна мова/Історія України/Географія/Фізика/Хімія

Магістр:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

1.  Фахове випробування
2.  Іноземна мова
Право 1. Комплексний екзамен за технологією ЗНО

Мова навчання — українська

«В ПВНЗ «ДонУЕП» забезпечено доступність до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення — на центральному вході у навчальний корпус встановлено пандус та кнопка виклику.

Університетом заключена угода з Бахмутським індустріальним технікумом «Державного вищого навчального закладу «Донецький національний техничний університет» на проживання у гуртожитку студентів ПВНЗ «ДонУЕП».

Запрошуємо випускників 9 класів отримати вищу освіту за інтегрованою програмою

 «Фаховий молодший бакалавр  — Бакалавр — Магістр»

за ступеневою системою навчання

Ступені навчання:
1 . Навчання в Фаховому Коледжі ДонУЕП.
Термін навчання:

3 роки для спеціальноісті 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

4 роки для спеціальності 081 Право.

Отримання диплома фахового молодшого бакалавра.

2. Продовження навчання на 3 курсі в Донецькому університеті економіки та права.
Термін навчання — 2 роки.
Отримання диплома бакалавра.

3. Продовження навчання в Донецькому університеті економіки та права в магістратурі.
Термін навчання — 1.5 роки.
Отримання диплома магістра.
Більш детальна інформація  за тел. 050-600-82-14

Маеріально-технічне забезпечення