Загальна інформація

 • Універсальна освіта для сучасного життя. Престижні спеціальності, інноваційні методи в навчанні

 


 

Заклад вищої освіти ПВНЗ «ДонУЕП» в реєстрі ЄДЕБО:

https://registry.edbo.gov.ua/university/186/

 

Перелік конкурсних предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) у 2024 році для допуску до участі в конкурсі

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — – у формі НМТ 2024 року або НМТ 2023-2022 року, або ЗНО 2021 років, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра — – у формі НМТ 2024 року або НМТ 2023-2022 року, або ЗНО 2021 років, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках з української мови і літератури, математики (або історії України), та фахового випробування відповідно до Правил прийому;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Права» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра — у формі НМТ 2024

 • року або НМТ 2023-2022 року, або ЗНО 2021 років, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках з української мови і літератури, математики (або історії України), та фахового випробування відповідно до Правил прийому;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» у формі ЄВІ 2024 року та ЄФВВ 2024 року; для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у формі ЄВІ 2024 року та ЄФВВ 2024 року або вступних іспитів в передбачених Правилами прийому випадках, складених в рік вступу.

  На даний час ПВНЗ «ДонУЕП» не має можливості надати студентам місця у гуртожитку. 

  ПВНЗ «ДонУЕП» не має можливості забезпечити доступність до навчального приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

  Мова навчання — українська

 

Часи роботи приймальної комісії:
З понеділка по суботу – з 09-00 до 17-00
Неділя — вихідний

 

Адреса: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ярощука, б.5

Телефони: 050-146-57-07

                      050-141-68-96