Перелік дисциплін

Перелік дисциплін для ОКР «Молодший спеціаліст»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Фінанси і кредит
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Основи філософських знань
2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3 Правознавство
4 Історія України
5 Соціологія
6 Українська мова (за професійним спрямуванням)
7 Культурологія
8 Фізичне виховання
9 Політична економія
10 Вища математика
11 Інформатика і комп’ютерна техніка (основи комп’ютерної техніки)
12 Економіка підприємства
13 Фінанси підприємств
14 Бухгалтерський облік
15 Статистика
16 Безпека життєдіяльності
17 Екологія
18 Податкова система (курсова робота)
19 Банківські операції
20 Основи охорони праці
21 Податкова система
22 Фінанси
23 Гроші і кредит
24 Бюджетна система
25 Казначейська справа
26 Бухгалтерський облік та звітність у комерційних банках
27 Страхові послуги
28 Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
29 Політологія
30 Культура ділового спілкування
31 Основи економічної теорії
32 Менеджмент
33 Охорона праці в галузі
34 Фінансове право
35 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
36 Фінансовий ринок
37 Ринок цінних паперів
38 Фінансова статистика
39 Фінансовий аналіз
40 Вступ до спеціальності
41 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОКР «Молодший спеціаліст»
спеціальності 081 «Право»
галузі знань 08 «Право»
спеціалізації Правознавство
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Основи філософських знань
2 Правознавство
3 Історія України
4 Культурологія
5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6 Політологія
7 Українська мова (за професійним спрямуванням)
8 Фізичне виховання
9 Юридична деонтологія
10 Основи охорони праці
11 Конституційне право України
12 Основи римського приватного права
13 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
14 Адміністративне право
15 Фінансове право
16 Цивільне право
17 Державне (конституційне) право зарубіжних країн
18 Кримінальне право
19 Теорія держави і права
20 Історія держави і права України
21 Історія держави і права зарубіжних країн
22 Інформатика і комп’ютерна техніка (основи комп’ютерної техніки)
23 Безпека життєдіяльності
24 Екологія
25 Соціологія
26 Культура ділового спілкування
27 Міжнародне право
28 Діловодство
29 Історія вчень про державу та право
30 Організація судових та правоохоронних органів
31 Інформаційно-юридичні технології
32 Латинська мова
33 Вступ до спеціальності
34 Охорона праці в галузі
35 Основи економічної теорії
36 Логіка
37 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОС «Бакалавр»
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Облік і аудит
на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п Назва дисципліни
1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
2 Історія України
3 Історія української культури
4 Іноземна мова
5 Філософія
6 Політологія
7 Політична економія
8 Мікроекономіка
9 Макроекономіка
10 Історія економіки та економічної думки
11 Математика для економістів: вища математика
12 Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
13 Інформатика
14 Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика
15 Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
16 Економіка підприємства
17 Соціологія
18 Регіональна економіка
19 Безпека життєдіяльності
20 Фінансовий облік I
21 Фінансовий облік II
22 Управлінський облік
23 Звітність підприємства
24 Облік у банках
25 Облік у бюджетних установах
26 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
27 Менеджмент
28 Облік і звітність в оподаткуванні
29 Аудит
30 Аналіз господарської діяльності
31 Маркетинг
32 Гроші і кредит
33 Фінанси
34 Бухгалтерський облік
35 Економіка праці і соціально-трудові відносини
36 Міжнародна економіка
37 Статистика
38 Основи охорони праці
39 Іноземна мова для економістів
40 Корпоративна соціальна відповідальність
41 Податкова система
42 Економічна статистика
43 Ціноутворення
44 Облік у зарубіжних країнах
45 Облік зовнішньоекономічної діяльності
46 Ділова іноземна мова (Бізнес англійська)
47 Екологічна економіка
48 Економічна інформатика
49 Інвестування
50 Культура ділового спілкування
51 Правознавство
52 Теорія та практика перекладу
53 Університетська освіта та основи наукових досліджень
54 Управління трудовим потенціалом підприємства
55 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОС «Бакалавр»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Економіка підприємства
на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п Назва дисципліни
1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
2 Історія України
3 Іноземна мова
4 Філософія
5 Політологія
6 Політична економія
7 Мікроекономіка
8 Макроекономіка
9 Історія економіки та економічної думки
10 Математика для економістів: вища математика
11 Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
12 Інформатика
13 Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика
14 Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
15 Економіка підприємства
16 Соціологія
17 Регіональна економіка
18 Безпека життєдіяльності
19 Стратегія підприємства
20 Організація виробництва
21 Економіка та організація інноваційної діяльності
22 Проектний аналіз
23 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
24 Потенціал і розвиток підприємства
25 Планування і контроль на підприємстві
26 Менеджмент
27 Управління витратами
28 Маркетинг
29 Гроші і кредит
30 Фінанси
31 Бухгалтерський облік
32 Економіка праці і соціально-трудові відносини
33 Міжнародна економіка
34 Статистика
35 Мікроекономіка (курсова робота)
36 Планування і контроль на підприємстві (курсова робота)
37 Економіка підприємства (курсова робота)
38 Іноземна мова для економістів
39 Мікроекономіка (введення в дисципліну)
40 Макроекономіка (введення в дисципліну)
41 Аналіз господарської діяльності
42 Податкова система
43 Економічна статистика
44 Ціноутворення
45 Ділова іноземна мова (Бізнес англійська)
46 Екологічна економіка
47 Економічна інформатика
48 Економічний аналіз
49 Звітність підприємства
50 Інвестування
51 Культура ділового спілкування
52 Правознавство
53 Релігієзнавство
54 Теорія та практика перекладу
55 Університетська освіта та основи наукових досліджень
56 Управління трудовим потенціалом підприємства
57 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОС «Бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси. банківська справа та страхування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Фінанси і кредит
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
2 Історія України
3 Іноземна мова
4 Філософія
5 Політологія
6 Політична економія
7 Мікроекономіка
8 Макроекономіка
9 Історія економіки та економічної думки
10 Математика для економістів: вища математика
11 Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
12 Інформатика
13 Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика
14 Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
15 Економіка підприємства
16 Соціологія
17 Регіональна економіка
18 Безпека життєдіяльності
19 Банківська система
20 Бюджетна система
21 Податкова система
22 Страхування
23 Фінанси підприємств
24 Фінансовий ринок
25 Інвестування
26 Менеджмент
27 Маркетинг
28 Гроші і кредит
29 Фінанси
30 Бухгалтерський облік
31 Економіка праці і соціально-трудові відносини
32 Міжнародна економіка
33 Статистика
34 Фінанси (курсова робота)
35 Мікроекономіка (курсова робота)
36 Фінанси підприємств (курсова робота)
37 Іноземна мова для економістів
38 Соціальне страхування
39 Економічна статистика
40 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
41 Ціноутворення
42 Фінансові ризики
43 Ділова іноземна мова (Бізнес англійська)
44 Екологічна економіка
45 Економічна інформатика
46 Економічний аналіз
47 Звітність підприємства
48 Культура ділового спілкування
49 Правознавство
50 Теорія та практика перекладу
51 Університетська освіта та основи наукових досліджень
52 Управління трудовим потенціалом підприємства
53 Фінансовий аналіз
54 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОС «Бакалавр»
спеціальності 081 «Право»
галузі знань 08 «Право»
спеціалізації Правознавство
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
2 Історія України
3 Історія української культури
4 Іноземна мова
5 Філософія
6 Політологія
7 Юридична деонтологія
8 Основи римського приватного права
9 Цивільне право
10 Сімейне право
11 Кримінальне право
12 Трудове право
13 Господарське право
14 Екологічне право
15 Земельне право
16 Аграрне право
17 Кримінальний процес
18 Теорія держави і права
19 Цивільний процес
20 Міжнародне приватне право
21 Криміналістика
22 Міжнародне право
23 Основи права Європейського Союзу
24 Безпека життєдіяльності
25 Основи охорони праці
26 Історія держави і права України
27 Історія держави і права зарубіжних країн
28 Організація судових та правоохоронних органів
29 Конституційне право України
30 Державне (конституційне) право зарубіжних країн
31 Адміністративне право
32 Фінансове право
33 Господарське право (курсова робота)
34 Цивільне право (курсова робота)
35 Основи інформатики та обчислювальної техніки
36 Біржове право
37 Історія вчень про державу та право
38 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
39 Латинська мова
40 Адміністративна відповідальність
41 Житлове право
42 Адвокатура України
43 Адміністративний процес
44 Ділова іноземна мова (Бізнес англійська)
45 Діловодство
46 Економіка підприємства
47 Інформаційно-юридичні технології
48 Кримінально-виконавче право
49 Кримінологія
50 Культура ділового спілкування
51 Логіка
52 Нотаріат
53 Основи судової риторики
54 Соціологія
55 Теорія та практика перекладу
56 Навчальна практика
57 Виробнича практика

Перелік дисциплін для ОС «Магістр»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Економіка підприємства
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Методика організації вищої школи та педагогічної діяльності
2 Методологія наукових досліджень
3 Проектування підприємницької діяльності
4 Управління проектами
5 Конкурентоспроможність підприємства
6 Інтелектуальний бізнес
7 Стратегічне управління підприємством
8 Інноваційний розвиток підприємства
9 Інтелектуальна власність
10 Глобальна економіка
11 Бізнес аналіз
12 Бюджетний процес в органах місцевого самоврядування
13 Публічні закупівлі
14 Публічні закупівлі для бізнесу
15 Управління фінансовими ризиками
16 Переддипломна (виробнича) практика

Перелік дисциплін для ОС «Магістр»
спеціальності 072 «Фінанси. банківська справа та страхування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізації Фінанси і кредит
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Методика організації вищої школи та педагогічної діяльності
2 Методологія наукових досліджень
3 Податковий менеджмент
4 Фінансовий менеджмент
5 Страховий менеджмент
6 Ринок фінансових послуг
7 Стратегічне управління підприємством
8 Інноваційний розвиток підприємства
9 Інтелектуальна власність
10 Глобальна економіка
11 Бізнес аналіз
12 Бюджетний процес в органах місцевого самоврядування
13 Публічні закупівлі
14 Публічні закупівлі для бізнесу
15 Управління фінансовими ризиками
16 Переддипломна (виробнича) практика

Перелік дисциплін для ОС «Магістр»
спеціальності 081 «Право»
галузі знань 08 «Право»
спеціалізації Правознавство
на 2020/2021 навчальний рік

з/п Назва дисципліни
1 Методологія наукових досліджень
2 Методика організації вищої школи та педагогічної діяльності
3 Організація господарсько-правової роботи на підприємстві
4 Муніципальне право
5 Конкурентне право
6 Господарський процес
7 Адміністративне судочинство
8 Правове регулювання інвестиційної діяльності
9 Інтелектуальна власність
10 Виконавче провадження в Україні
11 Інформаційне право
12 Правове регулювання біржової діяльності
13 Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства
14 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
15 Правові засади підприємницької діяльності
16 Переддипломна (виробнича) практика