Загальна інформація

  • Універсальна освіта для сучасного життя. Престижні спеціальності, інноваційні методи в навчанні

Для тих, хто зацікавлений в своїй долі, хто хоче добитися успіху, визнання в суспільстві, стати самодостатньою особистістю, є маса перспектив: блискуча освіта, успішна робота, процвітаючий бізнес. Для досягнення цього гармонійного поєднання необхідно вибрати той вищий навчальний заклад, який гарантує не тільки пластиковий диплом фахівця, але і отримання сучасних знань. Одним з таких вищих навчальних закладів є Донецький університет економіки та права, заснований у 1992 році (м. Бахмут).

Сьогодні Донецький університет економіки та права є провідним вищим навчальним закладом Східної України і одним з основних джерел формування висококваліфікованого кадрового потенціалу для бізнесових структур та інтелектуального фонду науково-дослідних установ держави.

ДонУЕП має ліцензію АЕ № 636111 від 01.04.2015 на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, на перепідготовку громадян України.

Мова навчання — українська

ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ