Навчальні та наукові структурні підрозділи ДонУЕП

Кафедра фінансів

Кафедра державно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін

Кафедра господарського і цивільного права та процесу

Кафедра гуманітарних та природничих дисциплін

Кафедра економіки підприємства та менеджменту

Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу