Про Університет

 

Для тих, хто зацікавлений в своїй долі, хто хоче добитися успіху, визнання в суспільстві, стати самодостатньою особистістю, є маса перспектив: блискуча освіта, успішна робота, процвітаючий бізнес. Для досягнення цього гармонійного поєднання необхідно вибрати той вищий навчальний заклад, який гарантує не тільки пластиковий диплом фахівця, але і отримання сучасних знань. Одним з таких вищих навчальних закладів є Донецький університет економіки та права, заснований у 1992 році (м. Бахмут).

 

Сьогодні Донецький університет економіки та права є провідним вищим навчальним закладом Східної України і одним з основних джерел формування висококваліфікованого кадрового потенціалу для бізнесових структур та інтелектуального фонду науково-дослідних установ держави.

ДонУЕП має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, на перепідготовку громадян України.

Університет дає можливість навчатися як на денній, так і на заочній формі. Навчання здійснюється згідно основних принципів Болонської системи за такими сучасними спеціальностями, як:

 

Галузь знань: Управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація — економіка підприємства)
Облік і оподаткування (спеціалізація — Облік і аудит)
Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація — Фінанси і кредит)
Галузь знань: Право
Право (спеціалізація — Правознавство)

При Університеті успішно працює Фінансово-правовий коледж. Навчання в коледжі здійснюється на базі 9-ти класів за спеціальностями:

Галузь знань: Управління та адміністрування
Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація — Фінанси і кредит)
Галузь знань: Право
Право (спеціалізація — Правознавство)