Академічна доброчесність

Лист МОН України №1/11-8681 від 15.08.2018 р. (Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Нормативне регулювання академічної доброчесності:


Перевіряємо роботи на плагіат за допомогою Unicheck

Що таке Unicheck?
Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватись з навчальними системами (LMS-Learning Management Systems, як Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard…, що використовуються університетами, академіями, тощо.

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ