День прав людини!

10 грудня 2023 року виповнюється 75 років одному з найвагоміших глобальних зобов’язань у світі — Загальній декларації прав людини. У цьому епохальному документі було проголошено невід’ємні права, властиві кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи іншого становища.