Співпраця в рамках меморандуму

13 та 14 грудня на кафедрі економіки підприємств та менеджменту ННППІ УІПА   відбувся захист магістерських робіт здобувачів спеціальності 015.24 «Професійна освіта. Економіка».В якості Голови комісії в її роботі прийняла участь доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту ПВНЗ «Дон УЕП», к.е.н. Краснощок С.О.