УВАГА КОНКУРС

УВАГА!

Оголошується   конкурс

на заміщення вакантних посад

Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет економіки та права» оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • ПЕРШОГО ПРОРЕКТОРА

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади першого проректора допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, загальний стаж науково-педагогічної роботи  не менше 5 років.

 • ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади проректора з навчальної роботи допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, загальний стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

 • ПРОРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади проректора з виховної роботи допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, загальний стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

 • ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ПРАВА

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади  директора Інституту права допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно профілю інституту, загальний стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

 • ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ  ТА ФІНАНСІВ

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади  директора Інституту економіки та фінансів допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно профілю інституту, загальний стаж науково педагогічної роботи не менше 5 років.

     Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до конкурсної комісії через відділ кадрів Університету наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • інформаційну довідку;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою;
 • автобіографію;
 • копію паспорта (стор. 1,2,та 11), засвідчену особисто;
 • копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, копії атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора, засвідчені нотаріально або кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • список наукових та навчально-методичних праць;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем кафедри протягом останніх п`яти років;
 • оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій.

       Претентендом можуть бути надані й інші документі, що засвідчують його професійні якості.

    З  «Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Приватному вищому навчальному закладі «Донецький університет економіки та права» можна ознайомитися на сайті Університету  за посиланням:  https://donuep.edu.ua та у відділі  кадрів Університету за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Некрасова, 1.

Останній день подачі заяв: 23.08.2021р.

       Документи подавати за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Некрасова, 1, к.208.        Телефон для довідок +38050 366 55 78.