Щорічне оцінювання здобувачів ПІНЗ «ДонУЕП»

Денна форма навчання

Заочна форма навчання