12 квітня 2024 року в місті Києві відбувся перший міжнародний форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»

У форумі прийняв участь директор Інституту підприємництва та права
ПВНЗ «ДонУЕП» д.ю.н. професор Головач Андрій Володимирович.
В процесі роботи Форуму сформовано робочу групу, яка працює над
колективною резолюцією форуму, яка, одразу після підписання учасниками,
буде невідкладно направлена Президенту України, у профільні комітети
Верховної Ради України, народним депутатам, Кабінету міністрів України.