Структура та органи управління ПВНЗ «ДонУЕП»

Вищим органом управління Університету є Загальні збори власників. Загальні збори власників складаються з Власників Університету або призначених ними представників у порядку та у спосіб, визначений чинним законодавством України та даним Статутом (п.6.1. Статуту).

З метою аналізу та незалежної оцінки Власниками якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету, сприяння розв`язанню перспективних завдань, взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю та суб `єктами господарської діяльності в Університеті діє колегіальний орган управління – Наглядова рада. (п.7.1. Статуту).

З метою сприяння залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку вищого навчального закладу і здійснення контролю за їх використанням в Університеті діє одноособовий орган управління – Голова Університету. (п.8.1. Статуту).

Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник – Ректор. (п. 9.1. Статуту)

Назва структурного підрозділу
Наглядова рада
1. Ректорат
2. Архівний відділ
3. Інститут економіки та фінансів
3.1. Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу
3.2. Кафедра фінансів
3.3. Кафедра економіки підприємства та менеджменту
4. Інститут права
4.1.Кафедра господарського і цивільного права та процесу
4.2. Кафедра державно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін
4.3. Кафедра гуманітарних та природничих дисциплін
5. Навчально-методичне управління
5.1. Методичний відділ
5.2. Навчальний відділ
5.3. Бібліотека
6. Бухгалтерія
7. Відділ кадрів
8. Приймальна комісія
9. Лабораторія технічного та програмного забезпечення комп`ютерних систем
10. Редакційно-видавнича лабораторія
11. Факультет економіки та підприємництва
12. Юридична клініка «Факел права»
13. Гімназія «Сузір`я»
14. Відокремлений підрозділ приватного вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» «Фінансово-правовий коледж»
16. Центр підготовки та перепідготовки науково-педагогічних працівників
17. Інформаційно-аналітичний центр
18. Служба головного інженера
19. Господарська служба